Ansökan

Stiftelsen lämnar
bidrag till behövande, som antingen är

-minst 65 år gamla eller
-sjuka eller handikappade då gäller ingen åldersgräns

Berättigade att söka är personer bosatta inom Helsingborg och Landskrona kommuner samt inom
Luggude, Åsbo och Bjäre kontrakt.

Styrelsen avgör vem som anses vara behövande och kan komma ifråga för bidrag.

Gör en ansökan: Ansökn blankett 2019