Ansökan

Stiftelsen lämnar
bidrag till behövande, som antingen är

-minst 65 år gamla eller
-sjuka eller handikappade då gäller ingen åldersgräns

Berättigade att söka är personer bosatta inom Helsingborg och Landskrona kommuner samt inom
Luggude-Åsbo och Bjäre-Kulla kontrakt.

Styrelsen avgör vem som anses vara behövande och kan komma http://leandersstiftelse.se/ansokn-blankett-2021-2/ifråga för bidrag.

Gör en ansökan: Ansökn blankett 2021